Beheersplan

Een beheersplan definieert welke onderhouds- en controleactiviteiten wanneer moeten gebeuren. Het biedt een overzicht van de nodige taken op vlak van preventie en onderhoud, en de frequentie waarin deze best gebeuren. 

Een beheersplan volgt vanuit een meerjarenbegroting.

Het beheersplan is niet statisch: dit plan dient bijgestuurd te worden bij een gewijzigde situatie: aankoop of aanpassing van nutsvoorzieningen, het verzamelen van nieuwe data door bvb. Online monitoring.
 

square