Conditiemeting

Een conditiemeting brengt de technische staat van de gebouwen in kaart. De conditiemeting gebeurt volgens een algemeen aanvaarde norm. Daardoor kan de staat van gebouwen objectief vergeleken worden.

Bij onze conditiemeting concentreren we ons vooral op de volgende items:

  • Liftinstallaties
  • HVAC
  • Elektrische installaties
  • Brandmeldinstallaties
  • ...

De conditiemeting brengt de staat van de verschillende aspecten van installaties in kaart, en zorgt voor inzicht in risico’s en onderhouds- of reparatiekosten.
 

square