Meerjarenonderhoudsplan

Een meerjarenbegroting geeft een overzicht in de kosten voor vervangingsinvesteringen, herstellingen en onderhoud.

Een meerjarenbegroting voor onderhoud is gebaseerd op een conditiemeting, en schept een overzichtelijk beeld van de kosten voor de volgende jaren voor gepland onderhoud. 

Een overzicht van de te maken kosten voor de volgende jaren is op zich al een meerwaarde, maar daarnaast vermijdt een meerjarenbegroting ook overbodige kosten op vlak van onderhoud.

square