Online monitoring

Monitoring zorgt voor data over het gebruik van installaties. Zo registreert deze monitoring het effectieve gebruik van elektrische installaties, liften, HVAC, brand- en inbraakdetectie. Dit zorgt voor een overzichtelijke weergave van het gebruik wat een erg accurate voorspelbaarheid van onderhoudskosten mogelijk maakt. 

Deze data zorgt er ook voor dat het beheersplan en de meerjarenbegroting bijgestuurd kunnen worden in functie van deze verzamelde data, indien nodig.
 

square